drogový skríning

Produkty DRUGLAB slúžia na rýchlu orientačnú detekciu (skríning) prítomnosti drog v moči, slinách, alebo substanciách (tuhých látkach, tekutinách, prášku, steroch z povrchov rôznych objektov). Tieto drogové testy sú používané orgánmi polície (protidrogové jednotky, kriminalistické ústavy, dopravná a poriadková polícia), ochrany hraníc, armádou a zbormi väzenskej stráže. Rovnako používané sú aj v nemocniciach, zariadeniach pre liečbu drogových závislostí a rôznych typoch resocializačných zariadení.

Navštívte našu špecializovanú stránku o drogovom skríningu a drogových testoch.

veľkodistribúcia

Zaoberáme sa veľkodistribúciou liečiv, predovšetkým infúznych roztokov spoločnosti Baxter, na území Slovenskej republiky.


diagnostiká

Diagnostika okultného krvácania, testy prítomnosti infekčných chorôb.

kontakt