O nás

BAX PHARMA, s.r.o. je súkromná distribučná spoločnosť primárne pôsobiaca na území Slovenska. Vznikla v roku 1998 ako výhradný distribútor infúznych roztokov Baxter. V priebehu viac ako 20 rokov sa vyprofilovala na špecializovanú distribučnú spoločnosť liekov, zdravotníckych pomôcok, diagnostík a drogových testov orientovanú na pacienta. Popri spoločnosti Baxter sme nadviazali úzku spoluprácu so spoločnosťami Takeda/Shire, Medtronic/Covidien, Roche Diagnostics, B. Braun ako aj menšími spoločnosťami, ktoré nemajú na Slovensku zastúpenie (DiproMed, Serumwerk...).


Našimi hlavnými klientmi sú nemocnice, špecializované ústavy, dialyzačné centrá pričom zabezpečujeme aj servis pacientom liečiacim sa v domácom prostredí. Našim cieľom je byť preferovaným partnerom v oblastiach, v ktorých pôsobíme a zároveň byť nekompromisný v poskytovaní servisu na najvyššej možnej úrovni našim klientom a partnerom.

Partneri

Produkty

Infúzne a irigačné roztoky
Infúzne roztoky v skle,
Infúzne roztoky v plastových vakoch Viaflo,
Irigačné veľkoobjemové roztoky,
Oplachové roztoky,
Klyzma Salinická

Dialyzačné roztoky
Roztoky na akútnu dialýzu

Parenterálna výživa
3 komorové vaky Olimel, Oliclinomel, PeriOlimel, Numeta
Multivitamíny Cernevit, Viant

Infúzne systémy
Sety, IV konektory, elastomérne pumpy Infusor LV

Krvné deriváty
Imunoglobulíny Kiovig, Prothromplex
Ľudský albumín, Flexbumín, Antithrombin

Hemofilické produkty
Factor VII Baxter, Rekombinantný faktor VIII - Adynovi

Inhalačné Anestetiká
Suprane, Sevoflurane Baxter

Cytostatiká
Holoxan, Endoxan, Onkotrone, Uromitexan

Tkanivové lepidlá
Tisseel, Floseal, Hemopatch, Coseal

Drogové testy
Produkty Dipro Druglab, skríning moču
skríning slín, skríning substacií

Dokumenty na stiahnutie